Onsdag i 7. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Onsdag i 7. uge i påsken (III Ps). Helgener: Justinus, martyr († 166) (m) Pinsenovene 6. dag Læsning ApG 20,28-38 I de dage talte Paulus til de ældste fra Efesos og sagde: »Tag vare på jer selv og på hele hjorden; i den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan … [Read more…]

Mandag i 7. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Mandag i 7. uge i påsken (III Ps) Helgener: Pinsenovene 4.dag Læsning ApG 19,1-8 Mens Apollos var i Korinth, var Paulus rejst gennem egnene inde i landet og var kommet ud til Efesos. Dér mødte han nogle disciple og spurgte dem: »Fik I Helligånden, da I kom til tro?« De svarede: »Vi har … [Read more…]

7. SØNDAG I PÅSKEN C

Påsketid Søndagstekstrække C 7. søndag i påsken (III Ps) Helgener: Valfart til Åsebakken Pinsenovene – 3.dag 1. læsning ApG 7,55-60 Efter at have talt til ypperstepræsten og rådet stirrede Stefanus fuld af Helligånden mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: “Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen … [Read more…]

Lørdag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække B Lørdag i 6. uge i påsken (II Ps) Helgener: Pinsenovene – 2. dag Læsning ApG 18,23-28 Efter nogen tids forløb drog Paulus ud igen. Han rejste fra sted til sted gennem det galatiske land og Frygien og styrkede alle disciplene. En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. … [Read more…]

Fredag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Fredag i 6. uge i påsken (II Ps) Helgener: Augustin af Canterbury, biskop († 605) Pinsenovene 1. dag Læsning ApG 18,9-18 Herren sagde til Paulus i et syn om natten: »Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; … [Read more…]