Simon og Judas, apostle

Helgener: Simon og Judas, apostle Læsning Ef 2,19- 22 I er da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I … [Read more…]

Den salige Jomfru Maria af Rosenkransen

Helgener: Den salige Jomfru Maria af Rosenkransen (m) Læsning ApG 1,12-14 Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip … [Read more…]

De hellige værneengle

De hellige værneengle Læsning 2 Mos 23,20-23a Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham! Du må ikke trodse ham; han vil ikke tilgive jeres synd, for mit navn er i ham. Men hvis du … [Read more…]

Ignatius af Antiochia

Helgener: Ignatius af Antiochia, biskop og martyr († 107) (m) Læsning Fil 3,17- 4,1 Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd der lever som fjender af Kristi … [Read more…]