ANDREAS, apostel

Helgener: ANDREAS, apostel  (f) Læsning Rom 10,9-18 Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive … [Read more…]

Niels Steensen

  Niels Steensen, biskop († 1686) Læsning Sir 7,5- 15 eller 2 Tim 4,1-8   eller Kol 1,12-16a. 16c-20 Stil dig ikke retfærdig an over for Herren, og spil ikke vís over for kongen. Stræb ikke efter at blive dommer; måske magter du ikke at fjerne uretten; måske ville du være bange for magthaveren og sætte en … [Read more…]

JOMFRU MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET

Helgener: Jomfru Marias fremstilling i templet (m) Læsning Zak. 2, 14 – 17  Du skal juble og glæde dig, Zions datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren.  På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du … [Read more…]

LATERANKIRKENS INDVIELSE (h)

LATERANKIRKENS INDVIELSE (h) Pavens dag Kollekt af Peterspenge De fattiges søndag 1. Læsning Ez 47,1- 2.8- 9.12 Han førte mig tilbage til templets dør; der vældede vand ud under templets tærskel imod øst; for templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd langs med templet syd for alteret. Så førte han mig ud gennem … [Read more…]

IHUKOMMELSE AF ALLE AFDØDE TROENDE (ALLE SJÆLE)

Helgener: ALLE SJÆLE Der kan også vælges andre tekster fra begravelsesliturgien Læsning 2 Makk 12,43- 46 eller: Rom 8,31b- 35.37- 39 Den ædle Judas foretog en indsamling blandt mændene og kunne sen de næsten 2000 sølvdrakmer til Jerusalem for at bringe et syndoffer ­ meget rigtigt og klogt gjort, idet han tænkte på opstandelsen. For hvis … [Read more…]