Barnabas, apostel

Helgener: Barnabas, apostel (m) Læsning ApG 11,21b-26; 13,1-3 Et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsomt … [Read more…]