Martha, Maria og Lazarus

Martha, Maria og Lazarus (m) Læsning 1 Joh 4,7-16 Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin … [Read more…]

JAKOB, apostel

 JAKOB, apostel (f) Helgener: Jakob, apostel (f) Læsning 2 Kor 4,7-15 Brødre og søstre! Denne skat (vor tro) har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi … [Read more…]

BIRGITTA

Fredag. BIRGITTA, værnehelgen for Europa († 1373) (f) Helgener: Birgitta Læsning Gal 2,19-20 jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig … [Read more…]

MARIA MAGDALENE

Torsdag. MARIA MAGDALENE (f) Helgener: Maria Magdalene  Læsning Høj 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 På mit leje om natten søgte jeg ham, som jeg elsker så højt; jeg søgte ham, men fandt ham ikke. Jeg vil stå op og vandre rundt i byen, i gader og på torve, jeg vil søge ham, jeg elsker så højt. Jeg … [Read more…]

Torsdag i 16. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Torsdag i 16. alm. uge (IV Ps) Helgener: Laurentius af Brindisi, biskop og kirkelærer († 1619) Læsning Jer. 2,1-3.7-8.12-13 Herrens ord kom til mig:  Gå hen og råb til Jerusalem: Dette siger Herren: Jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte … [Read more…]