STEFAN

Juletiden STEFAN, den første martyr Bededag for de forfulgte kristne Læsning ApG 6,8-10; 7,54-60 Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien og provinsen Asien, og de kom i … [Read more…]

Lørdag efter Herrens åbenbarelse

Lørdag efter Herrens åbenbarelse (II Ps).                                                                                                      … [Read more…]

Fredag efter Herrens åbenbarelse

Fredag efter Herrens åbenbarelse (II Ps).                                                                                                       … [Read more…]

Torsdag efter Herrens åbenbarelse

Torsdag efter Herrens åbenbarelse (II Ps).                                                                                                      … [Read more…]

Onsdag efter Herrens åbenbarelse

Onsdag efter Herrens åbenbarelse (II Ps).                                                                                                      … [Read more…]