ANSGAR, bispedømmet Københavns værnehelgen

Søndag. ANSGAR, bispedømmet Københavns værnehelgen, (h) Kirketælling———- 1. læsning Es 52,7-10 Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Zion: “Din Gud er konge.” Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til … [Read more…]

Timoteus og Titus, biskopper I

Helgener: Timoteus og  Titus, biskopper (m) Læsning 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været … [Read more…]

DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE

Helgener: DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE (f) Den internationale bedeuge om de kristnes enhed slutter Læsning ApG 22,3-16 eller ApG 9,1-22 Paulus sagde til folket i Jerusalem: »Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fædrene lov ved Gamaliels fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det … [Read more…]

1. januar

Juletiden FESTEN FOR JOMFRU MARIA, GUDSMODER  Kollekt for Det Danske Bibelselskab 1. læsning 4. Mos 6, 22-27 Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren … [Read more…]

Onsdag i 4. alm. uge (IV Ps)

 DET ALMINDELIGE KIRKEÅR  SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II INDLEDNING AF DAGEN LÆSNINGERNES TIDEBØN MORGENBØN MIDDAGSBØN 2. VESPER BØN FOR NATTEN Onsdag i 4. alm. uge (IV Ps) Helgener Johannes Bosco, præst († 1888) (m) 24. januar INDLEDNING AF DAGEN Salme 95  Opfordring til at lovprise Gud. V. Herre, oplad mine læber. A. Og min mund skal forkynde din … [Read more…]