HERRENS DÅB C

Søndag. HERRENS DÅB C                                                                                                       … [Read more…]

HERRENS ÅBENBARELSE (h)

  Juletiden Søndag. HERRENS ÅBENBARELSE (h) (Basilius den Store († 379) og Gregor af Nazianz († 390), biskopper og kirkelærere fejres ikke)   1. læsning Es 60,1-6 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren … [Read more…]

JOMFRU MARIA, GUDSMODER

Juletiden FESTEN FOR JOMFRU MARIA, GUDSMODER  Kollekt for Det Danske Bibelselskab Bededag for præste- og ordenskald 1. læsning 4. Mos 6, 22-27 Herren talte til Moses og sagde: Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I velsigne israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig … [Read more…]

DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF C

Juletiden 1. læsning Sir 3,2-6. 12-14 For det er Herrens vilje, at en far har myndighed over børnene, og en mors ret i forhold til sønnerne har han fastsat. Den, der ærer sin far, soner sine synder, og den, der hædrer sin mor, er som en, der samler sig skatte. Den, der ærer sin far, får … [Read more…]