DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA OG JOSEF A

Juletiden 1. læsning Sir 3,2-6. 12-14 eller Kol 3,12 -21 For det er Herrens vilje, at en far har myndighed over børnene, og en mors ret i forhold til sønnerne har han fastsat. Den, der ærer sin far, soner sine synder, og den, der hædrer sin mor, er som en, der samler sig skatte. Den, … [Read more…]

ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (h)

2Søndag: ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (h) Helgener: I andre kirker: 23. ALM. SØNDAG (II Ps). Bededag for bispedømmets børne- og ungdomsarbejde 1. læsning 1 Kong 8,22-23. 27-30 Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad: Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du oppe i … [Read more…]

HERRENS FORKLARELSE C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Tirsdag. HERRENS FORKLARELSE (f) Helgener: Bededag for præste- og ordenskald Der kan vælges enten 1. eller 2. læsning 1. Læsning Dan 7,9-10, 13-14 Jeg Daniel så dette: Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde; hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved … [Read more…]

JESU HJERTE FEST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II JESU ALLERHELLIGSTE HJERTE (h) Helgener: International bededag for præsterne  2. vesper til Jesu Hjerte fest 1. læsning Ez 34,11-16 Dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om … [Read more…]

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Søndag. KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST (h) Helgener: Kollekt for Bonifatiuswerk 1. læsning 1 Mos 14,18-20 Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den Højeste. Han velsignede Abram og sagde: “Velsignet være Abram af Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord. Velsignet … [Read more…]