JESU HJERTE FEST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II JESU ALLERHELLIGSTE HJERTE (h) Helgener: International bededag for præsterne  2. vesper til Jesu Hjerte fest 1. læsning Ez 34,11-16 Dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om … [Read more…]

KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Søndag. KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST (h) Helgener: Kollekt for Bonifatiuswerk 1. læsning 1 Mos 14,18-20 Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin. Han var præst for Gud den Højeste. Han velsignede Abram og sagde: “Velsignet være Abram af Gud den Højeste, skaberen af himmel og jord. Velsignet … [Read more…]

DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Søndag. DEN ALLERHELLIGSTE TREENIGHEDS FEST Helgener: Valfart til Øm 1. læsning Ordsp 8,22-31 Således taler Guds Visdom: “Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til. Jeg blev født, før strømmene var … [Read more…]

JESUS KRISTUS – DEN EVIGE YPPERSTEPRÆST C

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Torsdag. JESUS KRISTUS – DEN EVIGE YPPERSTEPRÆST (f) Helgener: Læsning Es 6,1-4. 8 eller Hebr 2,10-18 I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger; med de to skjulte de ansigtet, med de … [Read more…]