Timoteus og Titus, biskopper I

Helgener: Timoteus og  Titus, biskopper (m) Læsning 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været … [Read more…]

DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE

Helgener: DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE (f) Den internationale bedeuge om de kristnes enhed slutter Læsning ApG 22,3-16 eller ApG 9,1-22 Paulus sagde til folket i Jerusalem: »Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fædrene lov ved Gamaliels fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det … [Read more…]

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE (h) 1. læsning 1 Mos 3, 9-15.20 Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, … [Read more…]

ANDREAS, apostel

Helgener: ANDREAS, apostel  (f) Læsning Rom 10,9-18 Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive … [Read more…]

JOMFRU MARIAS FREMSTILLING I TEMPLET

Helgener: Jomfru Marias fremstilling i templet (m) Læsning Zak. 2, 14 – 17  Du skal juble og glæde dig, Zions datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren.  På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du … [Read more…]