Simon og Judas, apostle

Helgener: Simon og Judas, apostle Læsning Ef 2,19- 22 I er da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I … [Read more…]

MATTÆUS, apostel og evangelist (f)

MATTÆUS, apostel og evangelist (f) Læsning Ef 4,1-7. 11-13 Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét … [Read more…]

OLAV

OLAV, martyr († 1030) (h) 1. læsning Visd 10,10-14 Det var hende, der ledte den retfærdige ad rette vej, da han var på flugt for sin brors vrede. Hun viste ham Guds rige og gav ham kundskab om det hellige; hun gav ham velstand midt i hans slid og lod hans anstrengelser lykkes. Hun stod ham … [Read more…]

Martha

Martha (m) Læsning 1 Joh 4,7-16 Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til … [Read more…]