ALLE HELGEN (h)

ALLE HELGEN Kirketælling— –https://youtu.be/DdHEQ2_34NI—— 1. læsning Åb 7, 2-4. 9-14 Jeg, Johannes, så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl.Og han råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: “Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet … [Read more…]

SIMON OG JUDAS, apostle

Helgener: Simon og Judas, apostle Læsning Ef 2,19- 22 I er da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I … [Read more…]

LUKAS, evangelist (f)

LUKAS, evangelist (f) Læsning 2 Tim 4,10- 17b Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten. Tykikos har jeg sendt til Efesos. Den kappe, jeg … [Read more…]

Teresa af Jesus (af Avila)

Den hellige Teresa af Jesus jomfru og kirkelærer Læsning Rom 8,22-27 Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, … [Read more…]

MATTÆUS, apostel og evangelist

MATTÆUS, apostel og evangelist (f) Læsning Ef 4,1-7. 11-13 Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét … [Read more…]