PALMESØNDAG C

Fastetiden Søndagstekstrække C Palmesøndag (II Ps) Helgener: Palmeprocessionen – Evangelium Luk 19,28-40 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus gik videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af disciplene af sted  og sagde: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer … [Read more…]

Lørdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Lørdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Ez 37, 21 – 28 Dette siger Gud Herren: “Jeg henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land. Jeg gør dem til ét folk i landet, på … [Read more…]

Fredag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Fredag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Jer 20, 10 – 13 Jeremias sagde: Alle vegne er der rædsel, jeg hører mange hviske: “Angiv ham, lad os angive ham!” Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble: “Måske lader han sig lokke, så vi kan få ram på ham … [Read more…]

Torsdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Torsdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Johannes Baptista de la Salle, præst († 1519) kan ihukommes Læsning 1 Mos 17, 3 – 9 I de dage kastede Abram sig ned, og Gud talte til ham: “Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag. … [Read more…]

Onsdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Onsdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Dan 3, 14 – 21; IV,26; 3,24 – 25. 28 På den tid spurgte Nebukadnesar: “Shadrak, Meshak og Abed Nego, er det sandt, at I ikke dyrker min gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned … [Read more…]