PALMESØNDAG B

Fastetiden Søndagstekstrække B Palmesøndag (II Ps) Helgener: Palmeprocessionen – Evangelium Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han to af sine disciple af sted og sagde til dem: “Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer ind i … [Read more…]

Lørdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Lørdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Ez 37, 21 – 28 Dette siger Gud Herren: “Jeg henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land. Jeg gør dem til ét folk i landet, på … [Read more…]

Fredag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Fredag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Jer 20, 10 – 13 Jeremias sagde: Alle vegne er der rædsel, jeg hører mange hviske: “Angiv ham, lad os angive ham!” Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble: “Måske lader han sig lokke, så vi kan få ram på ham … [Read more…]

Onsdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Onsdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Dan 3, 14 – 21; IV,26; 3,24 – 25. 28 På den tid spurgte Nebukadnesar: “Shadrak, Meshak og Abed Nego, er det sandt, at I ikke dyrker min gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned … [Read more…]

Tirsdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Tirsdag i 5. uge i fasten Helgener: Turibius Mongrovejo, biskop († 1606) kan ihukommes Læsning 4 Mos 21, 4 – 9 På den tid brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses: “Hvorfor har I … [Read more…]