ONSDAG I DEN STILLE UGE.

Fastetiden Søndagstekstrække C Onsdag i Den stille uge (II Ps.) Helgener: Læsning Es 50,4-9a Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg veg ikke … [Read more…]

TIRSDAG I DEN STILLE UGE

Fastetiden Søndagstekstrække C Tirsdag i Den stille uge (II Ps). Helgener: I domkirken: Fornyelse af præsteløfterne,                          indvielse af de hellige olier. Læsning Es 49,1-6 Hør mig, I fjerne øer, lyt, I folk langt borte: Herren har kaldet mig fra moders liv, fra fødslen kaldte … [Read more…]

MANDAG I DEN STILLE UGE

Fastetiden Søndagstekstrække C Mandag i Den stille uge (II Ps.) Helgener: Stanislaus, biskop og martyr († 1079) fejres ikke Læsning Es 42,1-7 Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, … [Read more…]

PALMESØNDAG C

Fastetiden Søndagstekstrække C Palmesøndag (II Ps) Helgener: Palmeprocessionen – Evangelium Luk 19,28-40 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus gik videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af disciplene af sted  og sagde: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer … [Read more…]

OLIEMESSE

Fastetiden Oliemessen (II Ps.) Helgener: 1. læsning Es 61,1-3a. 6a. 8b-9 Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår … [Read more…]