Lørdag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække B Lørdag i 6. uge i påsken (II Ps) Helgener: Pinsenovene – 2. dag Læsning ApG 18,23-28 Efter nogen tids forløb drog Paulus ud igen. Han rejste fra sted til sted gennem det galatiske land og Frygien og styrkede alle disciplene. En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesos. … [Read more…]

Fredag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Fredag i 6. uge i påsken (II Ps) Helgener: Augustin af Canterbury, biskop († 605) Pinsenovene 1. dag Læsning ApG 18,9-18 Herren sagde til Paulus i et syn om natten: »Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig, og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; … [Read more…]

Onsdag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække  C Onsdag i 6. uge i påsken (II Ps). Helgener: Beda den Ærværdige, præst og kirkelærer († 735) ———— Gregor VII, pave († 1085) ————-Maria Magdalene af Pazzi, jomfru († 1607) Biskoppens opfordring til at bede Pinsenovene Læsning ApG 17,15. 22-18,1 Paulus’ ledsagere bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og … [Read more…]

Tirsdag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Tirsdag i 6. uge i påsken (II Ps). Helgener: Læsning ApG 16,22-34 I de dage gik folkeskaren løs på Paulus og Silas, og embedsmændene lod tøjet rive af dem og befalede, at de skulle piskes. Efter at de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til … [Read more…]

Mandag i 6. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Mandag i 6. uge i påsken (II Ps). Helgener: Læsning ApG 16,11-15 Da vi var sejlet ud fra Troas, styrede vi lige mod Samothrake og den følgende dag mod Neapolis. Derfra kom vi til Filippi, en koloni, som er en by i Makedoniens første distrikt. I den by boede vi nogle dage. På … [Read more…]