Mandag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Mandag i 5. uge i påsken (I Ps). Helgener: Læsning ApG 14,5-18 Da Paulus og Barnabas blev klar over, at både hedninger og jøder samt deres ledere havde i sinde at mishandle og stene dem, flygtede de til Lykaonien, til byerne Lystra og Derbe og deres omegn. Også dér forkyndte de evangeliet. I … [Read more…]

5. SØNDAG I PÅSKEN C

Påsketid Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II 5. søndag i påsken (I Ps). Helgener: 1. læsning ApG 14,21b-27 Efter at Paulus og Barnabas havde forkyndt evangeliet i Derbe, rejste de tilbage til Lystra, Ikonion og Antiokia. De styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde: “Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds … [Read more…]

Lørdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Lørdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Ez 37, 21 – 28 Dette siger Gud Herren: “Jeg henter israelitterne hjem fra de folkeslag, hvor de måtte drage hen. Jeg samler dem alle vegne fra og bringer dem til deres eget land. Jeg gør dem til ét folk i landet, på … [Read more…]

Fredag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Fredag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Jer 20, 10 – 13 Jeremias sagde: Alle vegne er der rædsel, jeg hører mange hviske: “Angiv ham, lad os angive ham!” Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble: “Måske lader han sig lokke, så vi kan få ram på ham … [Read more…]

Torsdag i 5. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Torsdag i 5. uge i fasten (I Ps) Helgener: Johannes Baptista de la Salle, præst († 1519) kan ihukommes Læsning 1 Mos 17, 3 – 9 I de dage kastede Abram sig ned, og Gud talte til ham: “Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive fader til en mængde folkeslag. … [Read more…]