Lørdag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Lørdag i 5. uge i påsken (I Ps) Helgener: Kristoffer Magallánes, præst (†1927), og lidelsesfæller, martyrer ————(† 1915 – 1937) ———– Eugène de Mazenod († 1861) kan fejres Læsning ApG 16,1-10 Paulus kom til Derbe og Lystra. Og se, dér var der en discipel ved navn Timotheus, som var søn af en troende … [Read more…]

Fredag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Fredag i 5. uge i påsken (I Ps) Helgener: Bernardin af Siena, præst († 1444) Læsning ApG 15,22-31 I de dage besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Det blev Judas, der kaldtes Barsabbas, og … [Read more…]

Torsdag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Torsdag i 5. uge i påsken (I Ps). Helgener: Johannes I, pave og martyr († 526) Læsning ApG 15, 7-21 Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde: »Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til … [Read more…]

Onsdag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Onsdag i 5. uge i påsken (I Ps). Helgener: Erik, martyr († 1160) (m) Læsning ApG 15, 1-6 I de dage kom der nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene: »Hvis I ikke omskæres efter Moses’ skik, kan I ikke blive frelst.« Da det førte til strid og ikke så lidt … [Read more…]

Tirsdag i 5. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Tirsdag i 5. uge i påsken (I Ps). Helgener: Læsning ApG 14,19-28 I de dage kom der nogle jøder fra Antiokia og Ikonion, som fik folk overtalt, så de stenede Paulus; de slæbte ham uden for byen i den tro, at han var død. Men disciplene slog kreds om Paulus, og han rejste … [Read more…]