Lørdag i 3. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Lørdag i 3. uge i påsken (III Ps). Helgener: Bededag for præste- og ordenskald 27-årsdagen for biskop Czeslaw Kozons bispevielse (1995) Mindes i menighedens forbønner Læsning ApG 9,31-42 Menigheden i hele Judæa og Galilæa og Samaria havde nu fred; den blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. … [Read more…]

Fredag i 3. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Fredag i 3. uge i påsken (III Ps). Helgener: Læsning ApG 9,1-20 Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og … [Read more…]

Torsdag i 3. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Torsdag i 3. uge i påsken (III Ps). Helgener: Læsning ApG 8, 26-40 Herrens engel talte til Filip og sagde: »Bryd op og gå sydpå ad den vej, der går fra Jerusalem til Gaza; den er øde.« Og Filip brød op og gik. Der var en etiopier, en mægtig hofmand hos etiopiernes dronning … [Read more…]

Onsdag i 3. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Onsdag i 3. uge i påsken . (III Ps). Helgener: Læsning ApG 8,1b-8 Samme dag udbrød der en stor forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlene blev spredt ud over Judæa og Samaria. Der var nogle fromme mænd, som begravede Stefanus og holdt en stor ligklage over ham. Men Saulus søgte … [Read more…]

Mandag i 3. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Mandag i 3. uge i påsken (III Ps). Helgener: Athanasius, biskop og kirkelærer († 373) Læsning ApG 6,8-15 Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. Da trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed De Frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes Synagoge, og nogle fra Kilikien … [Read more…]