Teresa af Jesus (af Avila)

Den hellige Teresa af Jesus jomfru og kirkelærer Læsning Rom 8,22-27 Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, … [Read more…]

Mandag i 26. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Mandag i 26. alm. uge (II Ps) Helgener: Cosmas og Damian, martyrer († 3.årh.) Læsning Job 1,6-22 En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan: »Hvor kommer du fra?« Satan svarede: »Jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs.« Herren … [Read more…]

Lørdag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Lørdag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 1 Kor 10,14-22 Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine kære! Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, … [Read more…]

Fredag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Fredag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Peter Claver, præst († 1654) Læsning 1 Kor 9,16-19. 22-27 At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det. For gør jeg det frivilligt, har jeg … [Read more…]

Tirsdag i 23. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Tirsdag i 23. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 1 Kor 6,1-11 Hvordan kan nogen af jer, der har en sag imod en broder, vove at bringe den for retten hos de uretfærdige og ikke hos de hellige? Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Og … [Read more…]