Lørdag i 22. alm. uge I

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække B Hverdagstekstrække I Lørdag i 22. alm. uge (II Ps) Helgener: I Domkirken ÅRSDAGEN FOR DOMKIRKENS KONSEKRATION (h) 1. vesper til Kirkevielse Bededag for præste- og ordenskald Læsning Kol 1,21-23 Jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige … [Read more…]

Fredag i 22. alm. uge I

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække B Hverdagstekstrække I Fredag i 22. alm. uge (II Ps) Helgener: Gregor den Store, pave og kirkelærer († 604) (m) Læsning Kol 1,15-20 Kristus Jesus er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og … [Read more…]

Torsdag i 22. alm. uge I

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække B Hverdagstekstrække I Torsdag i 22. alm. uge (II Ps) Helgener: Læsning Kol 1,9-14 Vi har ikke, siden den dag vi hørte om jer, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan … [Read more…]

Onsdag i 22. alm. uge I

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække B Hverdagstekstrække I Onsdag i 22. alm. uge (II Ps) Helgener: Bededag for Skaberværket Læsning Kol 1,1-8 Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Timotheus. Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader! Vi takker altid … [Read more…]

Tirsdag i 22. alm. uge I

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække B Hverdagstekstrække I Tirsdag i 22. alm. uge (II Ps) Helgener: Læsning 1 Tess 5,1-6. 9-11 Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen … [Read more…]