Onsdag i 2. uge i fasten

  Fastetiden Søndagstekstrække C Onsdag i 2.uge i fasten (II Ps) Helgener: Læsning Jer 18, 18 – 20 I de dage sagde folk i Jerusalem: “Kom, lad os lægge planer mod Jeremi¬as, for hverken præstens belæring eller den vises råd eller profetens ord slår fejl; kom, lad os lukke munden på ham, lad os ikke … [Read more…]

Torsdag i 2. uge i advent

Adventstiden Søndagstekstrække B Helgener: Juan Diego Cuahtlatoatzin († 1548) Læsning Es 41, 13-20 Jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig. Frygt ikke, Jakobs orm, Israels kryb, jeg hjælper dig, siger Herren, han som løskøber dig, Israels Hellige. Nu gør jeg dig til en tærskeslæde, … [Read more…]

Torsdag i 2. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække C Helgener: Juan Diego Cuahtlatoatzin († 1548) Læsning Es 41, 13-20 Jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig. Frygt ikke, Jakobs orm, Israels kryb, jeg hjælper dig, siger Herren, han som løskøber dig, Israels Hellige. Nu gør jeg dig til en … [Read more…]

Onsdag i 2. uge i advent

Adventstiden Helgener Damasus I, pave († 384) Læsning Es 40, 25- 31 »Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?« siger den Hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft … [Read more…]

Tirsdag i 2. uge i advent

Adventstiden Helgener Vor Frue af Guadalupe Læsning Es 40,1-11 Trøst mit folk, trøst det! siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt; for af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber: Ban Herrens vej … [Read more…]