Fredag i 2. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Fredag i 2. uge i fasten (II Ps) Helgener: Cyrillus af Jerusalem, biskop og kirkelærer († 386) kan ihukommes Læsning 1 Mos 37,3 – 4. 12 13a.17b – 28 Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham. … [Read more…]

Torsdag i 2. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Torsdag i 2. uge i fasten (II Ps) Helgener: Patrick, biskop (†471) kan ihukommes Læsning Jer 17, 5- 10 Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren. Han bliver som en busk i ørkenen, han ser ikke lykken komme, … [Read more…]

Mandag i 2. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Mandag i 2. uge i fasten (II Ps) Helgener: Læsning Dan 9, 4b – 10 Således bad Daniel til Herren sin Gud: “Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger! Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi … [Read more…]

Tirsdag i 2.alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække  II Tirsdag i 2. alm. uge (II Ps) Helgener: Den økumeniske bedeuge begynder Læsning 1 Sam 16,1-13 Herren sagde til Samuel: »Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag af sted; jeg sender dig … [Read more…]

Mandag i 2. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække B Mandag i 2. uge i påsken (II Ps). Helgener: Læsning ApG 4,23-31 Efter løsladelsen gik Peter og Johannes hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperstepræsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som én deres røst og bad til Gud: »Herre, du, som … [Read more…]