Lørdag i 2. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Lørdag i 2. uge i påsken (II Ps.) Helgener: Pius V, pave († 1572) Læsning ApG 6,1-7 Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: »Det er ikke … [Read more…]

Torsdag i 2. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Torsdag i 2. uge i påsken (II Ps. Helgener: Peter Chanel, præst og martyr († 1841) ————-Ludvig Maria Grignion de Montfort, præst († 1716) Læsning ApG 5, 27-33 Da de havde hentet apostlene, fremstillede de dem i Rådet, og ypperstepræsten tog dem i forhør og sagde: »Vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise … [Read more…]

Onsdag i 2. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Onsdag i 2. uge i påsken (II Ps). Helgener: Læsning ApG 5, 17-26 Da trådte ypperstepræsten frem sammen med alle dem, der var på hans side, det vil sige saddukæernes parti, brændende af iver, og de lod apostlene anholde og sætte i offentlig forvaring. Men om natten åbnede Herrens engel fængslets porte og … [Read more…]

Tirsdag i 2. uge i påsken

Påsketid Søndagstekstrække C Tirsdag i 2. uge i påsken (II Ps). Helgener: Læsning ApG 4, 32-37 Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød … [Read more…]

2. SØNDAG I PÅSKEN C

P PÅSKETID Søndagstekstrække C 2. søndag i påsken. Guds Barmhjertigheds søndag. Helgener: Gl. Evt. sekvens. Cr. Påskens pf. I. Til bortsendelse og svar tilføjes: Halleluja! Halleluja! 1. læsning ApG 5,12-16 Ved apostlenes hænder skete der mange tegn og undere blandt folket. Og alle holdt de i enighed til i Salomos Søjlegang.  Ingen af de andre turde slutte … [Read more…]