Lørdag i 11. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Lørdag i 11. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 2 Krøn 24,17-25 Efter Jojadas død kom Judas stormænd til kongen og kastede sig ned for ham. Kongen hørte på dem, og de forlod Herrens, deres fædres Guds, hus og gav sig til at dyrke Ashera-pælene og gudebillederne. Da blev … [Read more…]

Fredag i 11. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Fredag i 11. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 2 Kong 11,1-4. 9-18. 20 Da Akazjas mor Atalja så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten. Men Josheba, datter af kong Joram og søster til Akazja, fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra … [Read more…]

Torsdag i 11. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Torsdag i 11. alm. uge (III Ps) Helgener: Vilhelm, abbed († 1203) (m) Læsning Sir 48,1-14 Elias, en profet, fremstod. Han var som ild, hans ord brændte som en fakkel. Han bragte hungersnød over folket, og i sin nidkærhed gjorde han dem få i tal. Ved Herrens ord holdt … [Read more…]

Onsdag i 11. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Onsdag i 11. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 2 Kong 2,1. 6-14 Dengang Herren tog Elias op til himlen i en storm, skete dette: Elias og Elisa var på vej fra Gilgal. Elias sagde til Elisa: »Bliv her, for Herren sender mig til Jordan.« Men han svarede: »Så … [Read more…]

Tirsdag i 11. alm. uge II

Det almindelige kirkeår Søndagstekstrække C Hverdagstekstrække II Tirsdag i 11. alm. uge (III Ps) Helgener: Læsning 1 Kong 21,17-29 Herrens ord kom til tishbitten Elias: »Gå ned og mød Akab, Israels konge i Samaria. Han er i Nabots vingård; dér er han gået ned for at tage den i besiddelse. Du skal sige til ham: Dette … [Read more…]