Mandag i 2. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække A Mandag i 1. uge i advent (II Ps) Helgener: Læsning Es 35,1-10 Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed, vor Guds pragt. Styrk … [Read more…]

Fredag i 1. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække A Fredag i 1. uge i advent (I Ps) Helgener: Læsning Es 29, 17-24 Det varer kun kort tid, så bliver Libanon igen en frugthave, og Karmel regnes for skov. På den dag skal de døve høre, hvad der står i bogen, og de blindes øjne se trods mulm og mørke. De hjælpeløse … [Read more…]

Torsdag i 1. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække A Torsdag i 1. uge i advent (I Ps) Helgener: Læsning Es 26,1-6 På den dag skal denne sang synges i Juda: Vi har en stærk by, for han har sat mure og ringmur som frelse. Luk portene op, så et retfærdigt folk kan drage ind, et folk, som holder fast ved troskab, … [Read more…]

Tirsdag i 1. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække A Tirsdag i 1. uge i advent (I Ps) Helgener: Læsning Es 11,1- 10 Men der skyder en kvist fra Isajs stub, et skud gror frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd; han lever og ånder i frygt for … [Read more…]

Mandag i 1. uge i advent

Adventstiden I Søndagstekstrække A Mandag i 1. uge i advent (I Ps) Helgener: Læsning Es 4,2-6 På den dag bliver Herrens spire til herlighed og ære, og landets frugt bliver til stolthed og pryd for Israels overlevende.  De, der er til rest i Zion, de, der bliver tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellige, alle i Jerusalem, … [Read more…]