Lørdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Lørdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning 5 Mos 26,16 – 19 Mose talte til folket og sagde: “I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Du har i dag … [Read more…]

Onsdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Onsdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: (Francisca af Rom, ordenssøster († 1440) kan ihukommes) Læsning Jonas 3, 1 – 10 Herrens ord kom til Jonas: “Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den.” Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve … [Read more…]

Tirsdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække C Tirsdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: (Johannes af Gud, ordensmand († 1550) kan ihukommes) Læsning Es 55, 10 – 11 Det siger Herren: “For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd … [Read more…]

Mandag i 1. uge i fasten.

Fastetiden Søndagstekstrække C Mandag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: (Perpetua og Felicitas, martyrer († 204) kan ihukommes)  Læsning 3 Mos 19,1-2. 11-18 Herren talte til Moses og sagde: Tal til hele israelitternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. I må ikke stjæle, I … [Read more…]

1. SØNDAG I FASTEN C

Fastetiden Søndagstekstrække C søndag i fasten (I Ps) Helgener: Electioceremonien i Domkirken. 1. læsning 5 Mos 26,4-10 Moses talte til folket og sagde: “Præsten skal tage kurven med førstegrøden fra din hånd og stille den foran Herren din Guds alter. Da skal du erklære for Herren din Guds ansigt: “En omflakkende aramæer var min fader; med … [Read more…]