Lørdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Lørdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning 5 Mos 26,16 – 19 Mose talte til folket og sagde: “I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Du har i dag … [Read more…]

Onsdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Onsdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Læsning Jonas 3, 1 – 10 Herrens ord kom til Jonas: “Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den.” Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsrejser … [Read more…]

Tirsdag i 1. uge i fasten

Fastetiden Søndagstekstrække B Tirsdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Polycarp, biskop og martyr († 166) kan ihukommes Læsning Es 55, 10 – 11 Det siger Herren: “For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd … [Read more…]

Onsdag i 1. uge i fasten.

Fastetiden Søndagstekstrække A Hverdagstekstrække II Onsdag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Casimir († 1483) kan ihukommes Læsning Jonas 3, 1 – 10 Herrens ord kom til Jonas: “Rejs til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig, ud over den.” Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var … [Read more…]

Mandag i 1. uge i fasten.

Fastetiden Søndagstekstrække A Hverdagstekstrække II Mandag i 1. uge i fasten (I Ps) Helgener: Karl den Gode, martyr († 1127) kan ihukommes Læsning 3 Mos 19,1-2. 11-18 Herren talte til Moses og sagde: Tal til hele israelitternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. I må ikke … [Read more…]