Torsdag i 2. uge i advent

09/12/2021 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække C


Helgener: Juan Diego Cuahtlatoatzin († 1548)


Læsning Es 41, 13-20

Jeg er Herren din Gud,
der griber din højre hånd
og siger til dig:
Frygt ikke, jeg hjælper dig.
Frygt ikke, Jakobs orm,
Israels kryb,
jeg hjælper dig, siger Herren,
han som løskøber dig, Israels Hellige.
Nu gør jeg dig til en tærskeslæde,
en ny, med mange tænder.
Du skal tærske bjerge og knuse dem,
høje skal du gøre til avner.
Du skal sprede dem, så vinden tager dem,
og stormen blæser dem bort.
Men du skal juble over Herren,
over Israels Hellige skal du fryde dig.
De hjælpeløse og fattige søger vand,
men der er ikke noget,
deres tunge tørrer ud af tørst.
Jeg, Herren, vil svare dem,
jeg, Israels Gud, svigter dem ikke.
Jeg lader floder strømme i det nøgne land,
lader kilder springe i dalene.
Jeg gør ørkenen til oase,
det tørre land til kildevæld.
Jeg planter cedertræer i ørkenen,
akacier, myrter og oliventræer,
jeg sætter enebær i det øde land
tillige med ask og cypres,
for at de kan se og erkende,
lægge sig på sinde og forstå,
at Herrens hånd har gjort det,
Israels Hellige har skabt det.

Vekselsang Sl 145,1 & 9.10-11.12-13ab

R. Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.

Jeg vil hylde dig, min Gud og konge,
Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
dine fromme priser dig.
De fortæller om dit herlige kongedømme
og taler om din styrke.

De vil kundgøre hans vælde for menneskene,
hans kongedømmes prægtige herlighed.
Dit kongedømme består i al evighed,
dit herredømme i slægt efter slægt.

Akklamation til Evangeliet Es 45,8

Halleluja!
Lad det dryppe fra oven, himmel,
lad retfærd strømme ned fra skyerne!
Jorden skal åbne sig,
frelsen gro frem,
og retfærd skal spire.
Jeg, Herren, skaber det.

Evangelium Matt 11,11-15

På den tid sagde Jesus til skarerne: »Sandelig siger jeg jer: blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. Den, der har ører, skal høre!«