Torsdag i 3. uge i advent

15/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække C


Torsdag i 3. uge i advent. (III Ps).
Helgener:


Læsning Es 54,1-10

Råb af fryd, du ufrugtbare, du, som ikke fødte!
Bryd ud i jubel, råb af glæde, du, som ikke fik veer!
For den enlige kvinde får flere børn
end den, der er gift, siger Herren.

Gør mere plads i dit telt,
spænd teltdugen ud,
spar ikke på den!
Gør bardunerne lange,
og slå pløkkene fast.
For du skal brede dig mod syd og nord,
dit afkom får folkeslag i eje,
de skal bosætte sig i forladte byer.
Frygt ikke, du bliver ikke til skamme,
vær ikke beskæmmet, du bliver ikke vanæret;
for skammen fra din ungdom skal du glemme,
din enkestands vanære skal du ikke huske på.
For din skaber tager dig til hustru,
Hærskarers Herre er hans navn;
Israels Hellige løskøber dig,
han kaldes hele jordens Gud.
Ja, Herren har kaldt på dig,
en forladt og bedrøvet hustru;
skulle en hustru fra ungdommen forkastes?
siger din Gud.
Et kort øjeblik forlod jeg dig,
men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage.
I overstrømmende vrede
skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig,
men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed,
siger Herren, der løskøber dig.
For mig er dette som Noas dage:
Som jeg dengang svor,
at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen,
sådan sværger jeg nu,
at jeg ikke vil blive vred og true dig.
For bjergene kan rokkes
og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke,
siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

Vekselsang Sl 30,2&4.5-6.11-12a&13b

R. Herre, jeg priser dig,
for du har trukket mig op fra dybet.

Herre, jeg priser dig,
for du har trukket mig op fra dybet;
du lod ikke mine fjender glæde sig over mig.
Herre, du løftede mig op fra dødsriget,
du lod mig leve, jeg gik ikke i graven.

Lovsyng Herren, I hans fromme,
tak hans hellige navn!
For hans vrede varer et øjeblik,
hans nåde hele livet;
om aftenen slår gråden sig ned,
om morgenen er der jubel.

Hør mig, Herre, og vær mig nådig,
Herre, kom mig til hjælp!
Du forvandlede min klage til dans,
Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.

Akklamation til Evangeliet Luk 3,4b.6

Halleluja!
Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Evangelium Luk 7,24-30

Da udsendingene fra Johannes var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der går i fint tøj og lever i luksus, findes i kongepaladserne. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet:

Se, jeg sender min engel foran dig,
han skal bane din vej for dig.

Jeg siger jer: Blandt kvindefødte er ingen større end Johannes. Men den mindste i Guds rige er større end han.« Hele folket, som hørte ham, også tolderne, gav Gud ret og lod sig døbe med Johannes’ dåb. Men farisæerne og de lovkyndige forkastede Guds plan med dem og lod sig ikke døbe af ham.