Torsdag i 1. alm. uge I

12/01/2023 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække I


Helgener:


Læsning Hebr 3,7-14

Helligånden siger:
Om I dog i dag ville lytte til ham!
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret,
på fristelsens dag i ørkenen,
da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve,
skønt de havde set mine gerninger i fyrre år.
Derfor følte jeg afsky for den slægt,
og jeg sagde: De farer altid vild i deres hjerte,
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede:
De skal aldrig komme ind til min hvile.
Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder »i dag«, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag; for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen

Vekselsang Sl 95,6-7.8-9.10-11

R. Om I dog i dag ville lytte til Herren:
»Gør ikke jeres hjerter hårde.«

Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud,
og vi er hans folk,
de får, han vogter.

Om I dog i dag ville lytte til ham!
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen,
da jeres fædre udæskede mig
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt,
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede:
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Akklamation til Evangeliet Matt 4,23

Halleluja!
Jesus gik omkring i hele Galilæa, prædikede evangeliet om Riget
og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket.

Evangelium Mark 1,40-45

Da kom der en spedalsk hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham og sagde: »Hvis du vil, kan du gøre mig ren.« Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk, idet han sagde til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.« Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham alle vegne fra.