Mandag i 2. alm. uge II

17/01/2022 Hele dagen

 


Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 2. alm. uge (II Ps)
Helgener: Antonius, abbed († 356) (m)


Læsning 1 Sam 15,16-23

I disse dage sagde Samuel til Saul:

»Ti stille!, så skal jeg fortælle dig, hvad Herren har sagt til mig i nat.« »Sig det!« svarede Saul, og Samuel sagde: »Selv om du i dine egne øjne er ringe, så er du overhoved for Israels stammer, og Herren har salvet dig til konge over Israel. Han sendte dig af sted og sagde til dig: ›Læg band på de syndige amalekitter, og gå til angreb på dem, indtil du har gjort det af med dem.‹ Hvorfor adlød du ikke Herren, men kastede dig over byttet og gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne?« Saul svarede: »Jeg adlød Herren og drog hen, hvor han sendte mig. Jeg tog amalekitterkongen Agag med og lagde band på amalekitterne.Men folkene tog nogle får og køer af byttet, det bedste af det, der skulle lægges band på, for at ofre det til Herren din Gud i Gilgal.« Da sagde Samuel:

»Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre
end lydighed mod Herren?
Nej, at adlyde er bedre end offer,
at lytte er bedre end vædderes fedt.
Men genstridighed er som spådomssynd,
trods som afgudsdyrkelse.
Fordi du har forkastet Herrens ord,
har han forkastet dig som konge.«

Vekselsang Sl 50,8-9,16bc-17. 21&23

R. Den, der vandrer retsindigt, 
lader jeg se Guds frelse.

Jeg anklager dig ikke for dine slagtofre,
og dine brændofre har jeg altid for øje.
Jeg tager ikke tyre fra dit hus
eller bukke fra dine folde.

Hvor vover du at remse mine bud op
og tage min pagt i din mund,
når du dog hader irettesættelse
og kaster mine ord bag dig?

Sådan gør du, skulle jeg så tie?
Tænker du dig, at jeg er som du?
Nej, jeg lægger min anklage frem for dig.
Den, der bringer takoffer, ærer mig,
ham lader jeg se Guds frelse.

Akklamation til Evangeliet Hebr 4,12

Halleluja!
Guds ord er levende og virksomt
og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Evangelium Mark 2,18-22

Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«

Johannes’ disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes’ disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste.Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«