Mandag i 3. alm. uge II

24/01/2022 Hele dagen

 


Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Mandag i 3. alm. uge (III Ps)
Helgener: Frans af Sales, biskop og kirkelærer († 1622) (m)


Læsning 2 Sam 5,1-7. 10

Alle Israels stammer kom til David i Hebron og sagde: »Vi er jo af samme kød og blod som du. Før i tiden, dengang Saul var konge over os, var det dig, der førte Israel ud i krig og hjem igen. Og Herren har sagt til dig: Du skal vogte mit folk Israel, du skal være fyrste over Israel.« Alle Israels ældste var kommet til kongen i Hebron; dér sluttede kong David pagt med dem for Herrens ansigt, og de salvede David til konge over Israel.

David var tredive år, da han blev konge, og han regerede fyrre år; i Hebron regerede han syv år og seks måneder over Juda, og i Jerusalem regerede han treogtredive år over hele Israel og Juda.

Kongen og hans mænd drog nu til Jerusalem mod jebusitterne, som boede i landet. Jebusitterne sagde til David: »Her kommer du ikke ind, medmindre du fjerner de blinde og lamme.« Dermed mente de: Her kan David ikke komme ind. Men David indtog klippeborgen Zion, det samme som Davidsbyen.

Og David blev mægtigere og mægtigere; Herren, Hærskarers Gud, var med ham. «.

Vekselsang Sl 89,20.21-22.25-26

R. Min trofasthed og godhed skal være med ham.

Dengang talte du i et syn
til din trofaste; du sagde:
Jeg har givet magten til en helt,
jeg har ophøjet en udvalgt kriger af folket.

Jeg har fundet min tjener David,
jeg har salvet ham med min hellige olie.
Min hånd støtter ham,
ja, min arm giver ham styrke.

Min trofasthed og godhed skal være med ham,
i mit navn skal hans horn løftes.
Jeg giver ham magt over havet,
herredømme over floderne.

Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10b

Halleluja!
Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden
og bragte liv for lyset ved evangeliet.

Evangelium Mark 3,22-30

De skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde: »Han er besat af Beelzebul! Det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne.« Så kaldte han dem hen til sig og sagde til dem i lignelser: »Hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan? Hvis et rige er kommet i splid med sig selv, så kan det rige ikke bestå. Og hvis et hus er kommet i splid med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men det er ude med ham. Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus.

Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter.Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd.« De havde jo sagt: »Han er besat af en uren ånd.«