Mandag i 6. alm. uge II

17/02/2020 Hele dagen

 

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Mandag i 6. alm. uge (II Ps)
Helgener: Servitterordenen af den salige Jomfru Marias 7 hellige grundlæggere († 13.årh.)


Læsning Jak 1,1-11

Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag.

Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesindet som det er og ustadigt i al sin færd.

En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.

Vekselsang Sl 119,67,68.71.72.75.76

R. Din barmhjertighed finde mig, o Herre, at jeg må leve.

Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,
men nu følger jeg dit ord.

Du er god, og du handler godt,
lær mig dine love!

Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget,
så jeg kunne lære dine love.

Den lov, du har givet, er bedre for mig
end tusind stykker guld og sølv.

Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige,
i din trofasthed ydmygede du mig.

Lad din godhed være min trøst
efter dit ord til din tjener.

Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

Halleluja!
Jeg er vejen og sandheden og livet – siger Herren;
ngen kommer til Faderen uden ved mig.

Evangelium Mark 8,11-13

Så kom farisæerne og gav sig til at diskutere med Jesus, og for at sætte ham på prøve krævede de et tegn fra himlen af ham. Så sukkede han dybt i sin ånd og sagde: »Hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal intet som helst tegn få.« Og han forlod dem og gik igen om bord og tog over til den anden bred.