Onsdag i 2. uge i fasten

16/03/2022 Hele dagen

 


Fastetiden
Søndagstekstrække C


Onsdag i 2.uge i fasten (II Ps)
Helgener:


Læsning Jer 18, 18 – 20

I de dage sagde folk i Jerusalem: “Kom, lad os lægge planer mod Jeremi¬as, for hverken præstens belæring eller den vises råd eller profetens ord slår fejl; kom, lad os lukke munden på ham, lad os ikke lytte til hans ord.”
Herre, lyt til mig,
og hør, hvad mine anklagere siger!
Skal godt gengældes med ondt?
De har gravet en grav for mig.
Husk, at jeg stod i din tjeneste
for at tale deres sag
og vende din harme bort fra dem.

Vekselsang Sl 31,5 – 6.14.15 – 16

R. Frels mig i din trofasthed!

Befri mig fra det net,
de har lagt ud for mig,
du er jo mit værn.
I dine hænder betror jeg min ånd,
du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud.

Jeg hører mange hviske,
alle vegne er der rædsel,
de rotter sig sammen mod mig,
lægger planer om at tage mit liv.

Men jeg stoler på dig, Herre,
jeg siger: Du er min Gud.
Mit livsløb er i din hånd,
red mig fra mine fjender og forfølgere!

Akklamation til Evangeliet Joh 8,12b

Jeg er verdens lys, siger Herren.
Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.

Evangelium Matt 20,17 – 28

På den tid, da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de tolv disciple til side og sagde til dem: “Se, vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå.”

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: “Hvad vil du?” Hun sagde til ham: “Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.” Jesus svarede: “I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?” “Ja, det kan vi,” svarede de. Han sagde til dem: “Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.”

Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: “I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.”