Mandag i 7. alm. uge (III Ps)

25/02/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Mandag i 7. alm. uge (III Ps)
Helgener:


Læsning Sir 1,1-10

Al visdom kommer fra Herren,
og hos ham forbliver den til evig tid.
Hvem kan tælle havets sand,
regnens dråber og evighedens dage?
Hvem kan udforske himlens højde,
jordens udstrækning, havets dyb — og visdommen?
Som det første af alt blev visdommen skabt,
klog indsigt findes fra evighed af.
[Visdommens kilde er ord fra Gud i det høje,
og dens veje er de evige bud.]
Hvem fik visdommens rod afdækket,
hvem har lært dens kløgtige planer at kende?
[For hvem fik åbenbaret den indsigt, visdommen rummer,
hvem har fattet den erfaring, visdommen rummer?]
Der er én, der er vís og frygtindgydende:
Herren, der sidder på sin trone.
Det var ham, der skabte visdommen,
han betragtede den og målte den
og udgød den over alle sine værker.
Den findes hos hvert menneske, alt efter hvad han giver;
i rigt mål skænker han den til dem, der elsker ham.

Vekselsang Sl 93,1ab.1c-2.5

R. Herren er konge! Han har klædt sig i højhed.

Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig og rustet sig med styrke.

Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
Din trone står fast fra ældgammel tid,
fra evighed har du været til.

Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus
i al evighed, Herre.

Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10b

Halleluja!
Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden

og bragte liv for lyset ved evangeliet.

Evangelium Mark 9,14-29

Da Jesus kom ned fra bjerget til disciplene, så han en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«

Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.

Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn o faste.«