Mandag i 15. alm. uge I

12/07/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Mandag i 15. alm. uge (III Ps)
Helgener: Kjeld, præst († 1150)


Læsning 2 Mos 1,8-14. 22

Der kom en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Han sagde til sit folk: »Det israelitiske folk er større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vore fjender, hvis der kommer krig, og angriber os; og så bliver de herre i landet.« De satte så hoverifogeder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da Faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges. Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trællearbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved al slags markarbejde; alt det trællearbejde tvang de dem til.

Men Farao befalede hele sit folk: »Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade leve.«

Vekselsang Sl 124,1-3.4-6.7-8

R. Vi har vor hjælp i Herrens navn.

Hvis ikke Herren havde været med os,
det skal Israel sige,
hvis ikke Herren havde været med os,
dengang mennesker rejste sig mod os,
da havde de slugt os levende
i deres flammende vrede mod os,

da var vandet skyllet over os,
floden var strømmet over os,
da var det brusende vand
strømmet over os.
Lovet være Herren,
der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder!

Vort liv blev reddet
som fuglen fra fuglefængernes fælde.
Fælden blev knust,
og vi blev reddet.
Vi har vor hjælp i Herrens navn,
himlens og jordens skaber.

Akklamation til Evangeliet Matt 5,10

Halleluja!
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.

Evangelium Matt 10,34-11,1

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.«

Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra for at undervise og prædike i deres byer.