Mandag i 22. alm. uge II

31/08/2020 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


Mandag i 22. alm. uge (II Ps)
Helgener:


Læsning 1 Kor 2,1-5
Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.

Vekselsang Sl 119,97.98.99.100.101.102

R. Hvor jeg elsker din lov, Herre!

eller:

Halleluja!

Hvor jeg elsker din lov,
hele dagen er den i mine tanker.
Dine befalinger gør mig visere end mine fjender,
for de er til stadighed hos mig.

Jeg har mere indsigt end alle mine lærere,
for jeg har dine formaninger i tankerne.

Jeg har mere forstand end de gamle,
for jeg overholder dine forordninger.

Jeg holder mine fødder fra alle onde veje,
så jeg kan følge dine ord.

Jeg viger ikke fra dine bud,
for du har selv lært mig dem.

Akklamation til Evangeliet Luk 4,18

Halleluja!
Herrens ånd er over mig;
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige.

Evangelium Luk 4,16-30

På en tid kom Jesus også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas’ bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias’ tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na’aman.«

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.