Mandag i 32.alm. I

11/11/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Mandag i 32. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Martin af Tours, biskop († 397) (m)


Læsning Visd 1,1-7

I skal elske retfærdighed, I jordens dommere,
tænk klogt og retsindigt om Herren,
og søg ham med oprigtigt hjerte.
For han lader sig finde af dem, der ikke udæsker ham,
han giver sig til kende for dem, der ikke nærer mistillid til ham.
Uredelige tanker skiller jo mennesker fra Gud,
hans magt afslører de uforstandige, når de sætter den på prøve.
For visdommen tager ikke ind hos en snu og listig sjæl,
ej heller tager den bolig i en lastefuld krop.
Lærdommens hellige ånd skyr falskhed,
den trækker sig bort fra uforstandige tanker
og viser sit sande væsen, når uretten rykker nær.
Visdommen er en menneskekærlig ånd,
den lader ikke gudsbespotteren ustraffet for det, der kommer over hans læber;
for Gud kan bevidne, hvad hans indre rummer,
ser klart hans hjerte
og lytter til hans tunge.
Herrens ånd fylder jo hele verden;
da den holder alting sammen, har den kundskab om alt, hvad der siges.

Vekselsang Sl 139,1-3.4-6.7-8.9-10

R. Led mig ad evigheds vej!

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.

Akklamation til Evangeliet Fil 2,15-16

Halleluja!
I skal strål som himmellys i verden
og holde fast ved livets ord.

Evangelium Luk 17,1- 6

Jesus sagde til sine disciple: »Det kan ikke undgås, at der kommer fald, men ve den, der bliver årsag til det. Det var bedre for ham at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet, end at han bringer én af disse små til fald. Tag jer i agt! Hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Selv om han forsynder sig mod dig syv gange om dagen og syv gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, jeg gjorde! så tilgiv ham.«
Apostlene sagde til Herren: »Giv os en større tro!« Herren svarede: »Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.