Torsdag i 3.alm. uge II

27/01/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække  II


Torsdag i 3. alm. uge (III Ps)
Helgener: Angela Merici, jomfru († 1540)


Læsning 2 Sam 7,18-19. 24-29

Da gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt og sagde: »Hvem er jeg, Gud Herre, og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du syntes endda ikke, det var nok, Gud Herre, så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskets belæring, Gud Herre!

Du har grundfæstet dit folk Israel som dit eget folk til evig tid, og du, Herre, er blevet deres Gud.

Gud Herre, hold til evig tid det løfte, du nu har givet din tjener og hans hus, og gør, som du har lovet! Da skal dit navn blive stort til evig tid, så man siger: Hærskarers Herre er Gud over Israel. Og din tjener Davids hus skal være grundfæstet for dit ansigt. Du, Hærskarers Herre, Israels Gud, har talt til din tjener og sagt: ›Jeg vil bygge dig et hus.‹ Derfor har din tjener dristet sig til at bede denne bøn til dig. Gud Herre, du er jo Gud! Lad dine ord gå i opfyldelse, nu da du har givet din tjener denne forjættelse. Så velsign nu også din tjeners hus og lad det bestå for dit ansigt i evighed. For det har du givet løfte om, Gud Herre; din tjeners hus får del i din velsignelse til evig tid.«

Vekselsang Sl 132,1-2.3-5.11.12.13-14

R. Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone.

Herre, husk David
for al hans møje,
dengang han aflagde den ed til Herren,
og det løfte til Jakobs Mægtige:

Jeg går ikke ind i min bolig,
jeg bestiger ikke mit leje,
jeg under ikke mine øjne søvn
eller mine øjenlåg hvile,
før jeg har fundet et sted til Herren,
en bolig til Jakobs Mægtige.

Herren tilsvor David en ed,
et pålideligt ord, han ikke går fra:
Mænd blandt dine efterkommere
vil jeg sætte på din trone.

Hvis dine sønner holder min pagt
og min lov, som jeg lærer dem,
så skal også deres sønner for evigt
sidde på din trone.

For Herren har udvalgt Zion,
han har ønsket det som sin bolig:
Det er mit hvilested til evig tid,
her ønsker jeg at bo.

Akklamation til Evangeliet Sl 119,105

Halleluja!
Dine ord er en lygte for min fod,
et lys på min sti.

Evangelium Mark 4,21 – 25

På den tid sagde Jesus til folkeskaren: “Kommer nogen med et lys for at sætte det under en skæppe eller under en bænk? Er det ikke for at sætte det i en stage? For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre!”
Og han sagde til dem: “Mærk jer, hvad I hører! Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med, ja, I skal få i overmål. For den, der har, til ham skal der gives; og den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.”