Niels Steensen

25/11/2022 Hele dagen

 


Niels Steensen, biskop († 1686)


Læsning Sir 7,5- 15 eller 2 Tim 4,1-8   eller Kol 1,12-16a. 16c-20

Stil dig ikke retfærdig an over for Herren,
og spil ikke vís over for kongen.
Stræb ikke efter at blive dommer;
måske magter du ikke at fjerne uretten;
måske ville du være bange for magthaveren
og sætte en plet på din hæderlighed.
Gør ikke uret mod byens folk,
bring dig ikke i foragt hos de mange.
Gentag ikke en synd,
for du er skyldig allerede første gang.
Sig ikke: »Gud den Højeste ser på mængden af mine gaver,
og når jeg bærer dem frem for ham, tager han imod dem.«
Vær ikke modløs, når du beder,
og forsøm ikke at give almisse.
Le ikke ad et menneske, der er fyldt af bitterhed,
for der er en, der både ydmyger og ophøjer.
Udtænk ikke løgn mod din broder,
og gør det heller ikke mod din ven.
Indlad dig aldrig på at lyve,
for den vane kommer der intet godt ud af.
Vær ikke snakkesalig i en forsamling af gamle,
gentag ikke dine ord, når du beder.
Foragt ikke besværligt arbejde,
heller ikke agerbruget, der er skabt af den Højeste..

Vekselsang Sl 139,1 & 6.13-14

R. Jeg vil takke dig, Herre,
fordi jeg er underfuldt skabt.

Herre, du ransager mig og kender mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!

Akklamation til Evangeliet Matt 6,33

Halleluja!
Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Evangelium Matt 6,24- 33

Jesus sagde til sine disciple: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.«

Læsning 2 Tim 4,1- 8

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!
Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

Læsning Kol 1,12- 16a. 16c- 20

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.
Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.
I ham blev alting skabt
i himlene og på jorden.
Ved ham og til ham er alting skabt.
Han er forud for alt,
og alt består ved ham.
Han er hoved for legemet, kirken.
Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.