Tirsdag i 32.alm. uge I

09/11/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Tirsdag i 32. alm. uge (IV Ps)
Helgener:


Læsning Visd 2,23 – 3,9

Gud skabte mennesket til uforgængelighed
og gjorde det til et billede af hans eget væsen;
men ved djævelens misundelse kom døden ind i verden,
og de, som har lod og del med ham, får den at føle.
De retfærdiges sjæle er i Guds hånd,
ingen pine skal nogensinde nå dem.
For de uforstandige så det ud, som var de døde,
deres endeligt blev betragtet som en ulykke
og deres bortgang fra os som udslettelse;
men de er i fred.
For selv om de for mennesker at se bliver straffet,
er deres håb om udødelighed ikke tomt.
De er blevet tugtet lidt, men vil dog møde store velgerninger;
for Gud har sat dem på prøve
og fundet, at de er ham værd.
Som guld i en smelteovn har han prøvet dem
og taget mod dem som et brændoffer.
Den dag han retter blikket mod dem, lyser de op
og danser som gnister i det tørre strå;
de skal dømme hedninger og herske over folkeslag,
og Herren skal være deres konge i al evighed.
De, der stoler på ham, skal forstå sandheden,
og de, der er tro i kærlighed, skal blive hos ham;
for han viser nåde og barmhjertighed mod sine fromme
og retter blikket mod sine udvalgte.

Vekselsang Sl 34,2-3.16-17.18-19

R. Jeg vil prise Herren til alle tider.

Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde.

Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.
Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt,
han vil udslette deres navn på jorden.

Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.
Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust,
han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.

Akklamation til Evangeliet Joh 14,23

Halleluja!
Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord,
og min fader vil elske ham,
og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Evangelium Luk 17,7- 10

Jesus sagde til sine disciple: »Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.«