Fredag i 29.alm. uge I

22/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Fredag i 29. alm. uge (I Ps)
Helgener: Johannes Paul II, pave (+2005)
Ad libitum læsninger til Johannes Paul II


Læsning Rom 7,18-25a

Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer.
Jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre!

Vekselsang Sl 119,66.68.76.77.93.94

R.  Lær mig dine love, Herre!

Giv mig dømmekraft og kundskab,
for jeg stoler på dine befalinger.

Du er god, og du handler godt,
lær mig dine love!

Lad din godhed være min trøst
efter dit ord til din tjener.

Lad din barmhjertighed nå mig, så jeg må leve,
for din lov er min opmuntring.

Jeg vil aldrig glemme dine forordninger,
for ved dem holder du mig i live.

Dig hører jeg til, frels mig,
for jeg søger dine forordninger.

Akklamation til Evangeliet Jmf. Matt 11,25

Halleluja!
Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

Evangelium Luk 12,54- 59

På den tid sagde Jesus til skarerne: »Når I ser en sky trække op i vest, siger I straks: Der kommer regn! og det gør der. Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I: Det bliver varmt! og det bliver det. I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde; hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? Og hvorfor skønner I ikke ud fra jer selv, hvad der er det rette? Når du er på vej til øvrigheden sammen med din modpart, så gør, hvad du kan, for at blive forligt med ham undervejs, så han ikke slæber dig for dommeren, og dommeren overgiver dig til fangevogteren, og fangevogteren kaster dig i fængsel. Jeg siger dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.«