Torsdag i 27.alm. uge I

07/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 27. alm. uge (III Ps)
Helgener: Den salige Jomfru Maria af Rosenkransen (m)
Ad libitum læsning til Vor Frue af Rosenkransen:
Vor Frue af Rosenkransen


Læsning Mal 3,13-20a

Det er hårde ord, I bruger mod mig,
siger Herren.
I spørger: »Hvad har vi sagt om dig?«
I siger: »Det er nytteløst at tjene Gud.
Hvad opnår vi ved at holde hans bud
og gå sørgeklædt
for Hærskarers Herres ansigt?
Nej, de overmodige
vil vi nu prise lykkelige;
de klarer sig godt, skønt de handler ugudeligt,
de sætter Gud på prøve og kommer godt fra det.«
De, der frygter Herren, talte dengang med hinanden, og Herren lyttede opmærksomt. Der blev skrevet en bog, for at Herren skulle erindre dem, der frygter ham og agter hans navn.
Den dag jeg griber ind, siger Hærskarers Herre,
skal de være min ejendom;
jeg vil skåne dem,
som en far skåner den søn, der tjener ham.
Da kan I atter skelne retfærdig fra uretfærdig,
ham, der tjener Gud, fra ham, der ikke gør det.
Nu kommer den dag, der brænder som en ovn;
da bliver alle de overmodige
og alle, der handler ugudeligt, til strå.
Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem,
siger Hærskarers Herre,
så der hverken bliver rod eller grene tilbage.
Men for jer, der frygter mit navn,
skal retfærdighedens sol stråle frem.

Vekselsang Sl 1,1-2.3.4 & 6

R. Lykkelig den mand,
der tager sin tilflugt til Herren.

Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd,
som ikke går på synderes vej
og ikke sidder blandt spottere,
men har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.

Han er som et træ,
der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid,
og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

Sådan går det ikke de ugudelige;
de er som avner,
der blæses bort af vinden.
Herren kender de retfærdiges vej,
men de ugudeliges vej går til grunde.

Akklamation til Evangeliet Jfr. ApG 16,14b

Halleluja!
Herre, åbn vore hjerter,
så vi kan tage din Søns ord til os.

Evangelium Luk 11,5-13

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Hvis en af jer har en ven og midt om natten går hen til ham og siger: Kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham, og han så svarer derindefra: Spar mig for det besvær! Døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget jeg siger jer: Selv om han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, der søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for.
Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk, eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!«