Lørdag i 28.alm. uge I

16/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 28. alm. uge (IV Ps)
Helgener: Hedvig, ordenssøster († 1243)
————Margrethe Maria Alacoque, jomfru († 1690)


Læsning Rom 4,13.16-18

det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro. Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, sådan som der står skrevet: »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham: »Så mange skal dine efterkommere blive.«

Vekselsang Sl 105,6-7.8-9.42-43

R. Evigt husker Herren på sin pagt.

I efterkommere af Abraham, hans tjener,
I sønner af Jakob, hans udvalgte!
Han er Herren, vor Gud,
hans bud gælder over hele jorden.

Evigt husker han på sin pagt,
i tusind slægtled det løfte, han gav,
den pagt, han sluttede med Abraham,
den ed, han tilsvor Isak.

Fordi han huskede sit hellige løfte
til sin tjener Abraham,
lod han sit folk drage ud med fryd,
sine udvalgte drage ud under jubel.

eller: Halleluja!

Akklamation til Evangeliet Joh 15,26b. 27a

Halleluja!
Sandhedens ånd skal vidne om mig – siger Herren.
Men også I skal vidne.

Evangelium Luk 12,8- 12

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Jeg siger jer: Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil Menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse. Når de fremstiller jer i synagoger og for øvrigheder og myndigheder, så vær ikke bekymrede for, hvordan eller med hvad I skal forsvare jer, eller hvad I skal sige. For Helligånden vil i samme stund lære jer, hvad der skal siges.«