Lørdag i 27.alm. uge I

09/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 27. alm. uge (III Ps)
Helgener: Dionysius, biskop, og lidelsesfæller, martyrer († 268)
————Johannes Leonardi,præst († 1609)


Læsning Joel 4,12-21

Folkene skal vækkes og rykke frem
til Joshafats dal.
Dér sætter jeg mig for at dømme
alle omboende folk.
Sving seglen,
for kornet er modent;
kom, træd persen,
for den er fyldt,
persekarrene flyder over.
Ondskaben er stor!
Hør de larmende skarer
i Afgørelsens Dal!
Herrens dag er nær
i Afgørelsens Dal.
Sol og måne formørkes,
og stjernerne skinner ikke længere.
Herren brøler fra Zion,
fra Jerusalem løfter han røsten,
så himlen og jorden skælver.
Men Herren er tilflugt for sit folk,
et værn for israelitterne.
Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud,
som bor på Zion, mit hellige bjerg;
Jerusalem skal være et helligt sted,
hvor fremmede ikke længere færdes.
På den dag
skal bjergene dryppe af most
og højene flyde med mælk,
alle Judas vandløb
skal strømme med vand.
En kilde udspringer fra Herrens hus
og vander Shittims dal.
Egypten bliver en ødemark
og Edom en øde ørken,
fordi de øvede vold imod judæerne
og udgød uskyldigt blod i deres land.
Men Juda skal bebos til evig tid,
Jerusalem i slægt efter slægt.
Jeg vil hævne deres blod
og ikke lade det ustraffet.
Herren bor på Zion.

Vekselsang Sl 97,1-2.5-6.11-12

R. I retfærdige, glæd jer i Herren.

Herren er konge! Jorden skal juble,
de mange fjerne øer skal glæde sig.
Skyer og skymulm omgiver ham,
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.

Bjergene smelter som voks foran Herren,
foran hele jordens Herre.
Himlen fortæller om hans retfærdighed,
og alle folkene ser hans herlighed.

Lys stråler frem for de retfærdige
og glæde for de oprigtige.
I retfærdige, glæd jer i Herren,
og lovpris hans hellige navn.

Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

Halleluja!
Salige er de,
som hører Guds ord og bevarer det!

Evangelium Luk 11,27-28

Mens Jesus talte til folkeskaren, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!«.