Tirsdag i 26. alm.uge II

27/09/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Tirsdag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Vincent af Paul, præst († 1660) (m)


Læsning Job 3,1-3. 11-17. 20-23

Job åbnede munden og gav sig til at forbande den dag,
han blev født. Job sagde:

Gid den dag, jeg blev født, var slettet,
den nat, da det lød: En dreng blev undfanget!
Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen,
hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv?
Hvorfor var der knæ, der tog imod mig,
og bryster, jeg kunne die?
Jeg kunne have ligget i ro,
jeg kunne have sovet og fundet hvile
sammen med konger og rådsherrer,
som byggede sig gravkamre,
eller sammen med stormænd, der var rige på guld
og fyldte deres huse med sølv.
Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned,
som børn, der aldrig ser dagens lys?
Dér har ugudelige raset ud,
udmattede har fundet hvile.
Hvorfor giver Gud lys til de elendige,
hvorfor giver han liv til de fortvivlede,
til dem, som længes efter døden, der ikke kommer,
som søger den mere end nogen skat,
som glæder sig og jubler
og fryder sig, når de finder deres grav,
til en mand, hvis vej er skjult,
og som Gud spærrer inde?

Vekselsang Sl 88,2-3.4-5.6.7-8

R. Herre, lad min bøn nå dig.

Herre, min frelses Gud,
dag og nat råber jeg til dig;
lad min bøn nå dig,
vend dit øre mod min klage!

For min sjæl er mæt af ulykker,
mit liv er nået til dødsriget,
jeg regnes blandt dem, der er gået i graven,
jeg er blevet som en mand uden kraft.

Blandt de døde er jeg spærret inde,
som de dræbte, der ligger i graven,
dem, du ikke længere husker,
for de er revet ud af din hånd.

Du har kastet mig i den dybe grav,
i det mørke dyb.
Din vrede hviler tungt på mig,
alle dine brændinger lader du skylle over mig.

Akklamation til Evangeliet Mark 10,45

Halleluja!
Menneskesønnen er kommet for selv at tjene
og give sit liv som løsesum for mange.

Evangelium Luk 9,51-56

Da tiden var ved at være inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem som målet for sin rejse. Han sendte nogle sendebud i forvejen; de gik af sted og kom ind i en samaritansk landsby for at forberede hans ankomst. Men dér ville de ikke tage imod ham, fordi han var på vej mod Jerusalem. Da disciplene Jakob og Johannes så det, spurgte de: »Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?« Men han vendte sig om og satte dem i rette. Så gik de til en anden landsby.