Onsdag i 26. alm.uge I

01/10/2018 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: De hellige værneengle (m)


Læsning Neh 2,1-8

I kong Artaxerxes’ tyvende regeringsår, i måneden nisan, da jeg havde tilsyn med vinen, bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke før set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig: »Hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det.« Jeg blev meget bange, men svarede kongen: »Kongen leve evigt! Hvorfor skulle jeg ikke være mismodig, når byen med mine fædres grave ligger i ruiner, og dens porte er fortæret af ild?« Kongen spurgte mig: »Hvad er det, du ønsker?« Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen: »Hvis det behager kongen, og hvis du har godhed for din tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den.« Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side: »Hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du tilbage?« Da kongen billigede, at jeg tog af sted, meddelte jeg ham tidspunktet. Og jeg sagde til kongen: »Hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til statholderne i provinsen Hinsides Floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens parker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i.« Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig.

Vekselsang Sl 137,1-2.3.4-5.6

R. Gid min tunge må klæbe til ganen,
hvis ikke jeg husker på dig.

Ved Babylons floder
sad vi og græd,
når vi tænkte på Zion;
i poplerne derovre
hængte vi vore citere.

For vore fangevogtere
krævede, at vi skulle synge,
vore plageånder krævede glædessang:
»Syng for os
af Zions sange!«

Hvordan skulle vi kunne synge
Herrens sange
på fremmed jord?
Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem,
så gid min højre hånd må lammes;

gid min tunge må klæbe til ganen,
hvis ikke jeg husker på dig,
hvis ikke jeg sætter Jerusalem
over min højeste glæde.

Akklamation til Evangeliet Fil 3,8-9

Halleluja!
Jeg regner alt for skarn,
for at jeg kan vinde Kristus og finde retfærdighed i ham.

Evangelium Luk 9,57-62

Mens de var undervejs, var der en, der sagde til Jesus: »Jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.« Og Jesus sagde til en anden: »Følg mig!« Men han svarede: »Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far.« Men Jesus sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige.« Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.« Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«