Fredag i 26. alm.uge I

01/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Fredag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: Therese af Jesusbarnet (af Lisieux), jomfru og kirkelærer († 1897) (m)


Læsning af profeten Baruchs bog 1,15-22

Således skal I sige: Retfærdigheden tilhører Herren vor Gud, skammen i dag tilhører os, Judas mænd og Jerusalems indbyggere, vore konger, vore fyrster, vore præster, vore profeter og vore fædre, for vi har syndet mod Herren. Vi har været trodsige mod ham, ikke adlydt Herren vor Gud og ikke fulgt de love, Herren har givet os. Fra den dag, Herren førte vore fædre ud af Egypten, indtil i dag har vi været trodsige mod Herren vor Gud, og i vores letsindighed har vi været ulydige mod ham, så vi til denne dag har været forfulgt af ulykker og af den forbandelse, som Herren forkyndte for sin tjener Moses, dengang han førte vore fædre ud af Egypten for at give os et land, der flyder med mælk og honning. Vi har været ulydige mod alle Herren vor Guds ord, som de lød gennem profeterne, han sendte til os, og vi har — hver og én af os — fulgt vore onde hjerters planer ved at tjene andre guder og gøre, hvad der er ondt i Herren vor Guds øjne.

Vekselsang Sl 79,1-2.3-4.5&8.9

R. For dit navns ære, befri os, Herre.

Folkene er trængt ind i din ejendom, Gud,
de har gjort dit hellige tempel urent
og lagt Jerusalem i ruiner.
De gav dine tjeneres lig
som føde til himlens fugle
og dine frommes krop til jordens dyr.

De udgød deres blod som vand
rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem.
Vi er blevet til nar blandt vore naboer,
til spot og spe for vore omgivelser.
Hvor længe vil du dog være vred, Herre,
hvor længe skal din lidenskab brænde som ild?

Tilregn os ikke vore forfædres synder,
lad din barmhjertighed nå os hurtigt,
for vi er hjælpeløse.

Hjælp os, vor frelses Gud,
for dit ærede navns skyld.
Befri os, og tilgiv vore synder
for dit navns skyld.

Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

Halleluja!
Gør ikke jeres hjerter hårde,
men lyt til Herrens ord.

Evangelium Luk 10,13-16

På den tid sagde Jesus: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sæk og aske. Men det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere ved dommen end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig.«