Lørdag i 26. alm.uge I

02/10/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 26. alm. uge (II Ps)
Helgener: De hellige værneengle (m)
Ad libitum læsninger til de hellige værneengle
Bededag for præste- og ordenskald


Læsning Bar 4,5-12. 27-29

Vær ved godt mod, mit folk, du som fører navnet Israel videre. Det var ikke for at blive udryddet, I blev solgt til folkene. Men fordi I havde vakt Guds vrede, blev I prisgivet til fjenden. I krænkede jo jeres skaber ved at ofre til dæmoner i stedet for til Gud. I glemte den evige Gud, der tog sig af jer, og I bragte sorg over Jerusalem, der som en mor opfostrede jer. For hun så den vrede, som Gud lod komme over jer, og sagde:

Hør, I kvinder, Zions naboer, Gud har bragt en stor sorg over mig;
jeg har set mine sønner og døtre gå i fangenskab,
som den Evige påførte dem.
Jeg havde dog opfostret dem med glæde,
men måtte under gråd og klage sende dem bort.
Ingen skal fryde sig over mig,
at jeg er enke, forladt af alle.
Fordi mine børn har syndet, sidder jeg ene tilbage,
fordi de veg bort fra Guds lov.
Vær ved godt mod, børn, og råb til Gud.
Han, som bragte dette over jer, vil huske jer.
For som I forhen var opsat på at fare vild, bort fra Gud,
må I nu vende om og søge ham med tidobbelt iver.
Han, som har bragt ulykkerne over jer,
vil også skænke jer frelse og evig glæde.

Vekselsang   Sl 69,33-35.36-37

R. Herren hører på de fattige.

Når de ydmyge ser det, skal de glæde sig,
I, der søger Gud, skal få nyt mod.
For Herren hører på de fattige,
han ringeagter ikke sine fangne.
Himmel og jord skal lovprise ham,
havene og alt, hvad der rører sig i dem.

For Gud frelser Zion
og opbygger Judas byer,
så de kan bo der og få landet i eje.
Det skal gå i arv til hans tjeneres børn,
de, der elsker hans navn, skal bo i det.

Akklamation til Evangeliet Cfr. Matt 11,25

Halleluja!
Priset være du, fader, himlens og jordens Herre,
fordi du har åbenbaret rigets hemmeligeder for umyndige.

Evangelium Luk 10,17-24

På den tid vendte de tooghalvfjerds disciple glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.« Da sagde han til dem: »Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.«

I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen ved, hvem Sønnen er, undtagen Faderen, og ingen ved, hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.«

Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.«.