Tirsdag i 25. alm. uge I

24/09/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Tirsdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener:


Læsning Ezra 6,7-8.12b.14-20

»Lad arbejdet med dette Guds hus gå sin gang, og lad judæernes statholder og deres ældste bygge dette Guds hus på dets gamle plads. Jeg udsteder hermed en befaling om, hvad I skal gøre for judæernes ældste, når de bygger dette Guds hus. Disse mænd skal have udgifterne dækket fuldt ud af de kongelige indtægter fra skatteopkrævningen i provinsen Hinsides Floden, således at arbejdet ikke går i stå. Jeg, Dareios, udsteder befalingen! Den skal udføres i alle enkeltheder.«

Judæernes ældste fortsatte med byggeriet, og det skred godt frem takket være profeten Haggajs og Iddos søn Zakarias’ profetier. De byggede det færdigt på befaling af Israels Gud og på befaling af perserkongerne Kyros, Dareios og Artaxerxes. Templet stod færdigt på den tredje dag i måneden adar i kong Dareios’ sjette regeringsår.

Israelitterne – præsterne, levitterne og de øvrige, der havde været i landflygtighed – fejrede indvielsen af Guds hus i glæde. Ved indvielsen af Guds hus ofrede de hundrede tyre, to hundrede væddere og fire hundrede lam og som syndoffer for hele Israel tolv gedebukke, svarende til tallet på Israels stammer. Så indsatte de præsterne i deres afdelinger og levitterne i deres skifter til tjenesten for Gud i Jerusalem, sådan som det er foreskrevet i Moses’ bog.

De fra landflygtigheden fejrede påsken den fjortende dag i den første måned. Præsterne og levitterne havde renset sig, alle som én; de var alle sammen rene. De slagtede påskelammene for alle fra landflygtigheden og for deres brødre præsterne og sig selv.

Vekselsang Sl 122,1-2.3-4a.4b-5

R. Lad os drage med glæde til Herrens hus.

Jeg blev glad, da de sagde til mig:
Lad os drage til Herrens hus!
Nu står vore fødder
i dine porte, Jerusalem.

Jerusalem, du er bygget som byen,
hvor folk forsamler sig.
Her drager stammerne op,
Herrens stammer.

Det er en vedtægt i Israel,
at Herrens navn skal prises.
Her står dommersæder,
tronstole for Davids hus.

Akklamation til Evangeliet Luk 11,28

Halleluja!
Salige er de,
som hører Guds ord og bevarer det!

Evangelium Luk 8,19-21

På den tid kom Jesu mor og brødre til ham, men de kunne ikke nå hen til ham for folkeskaren, og der gik bud ind til ham: »Din mor og dine brødre står udenfor og vil se dig.« Men han svarede dem: »Min mor og mine brødre, det er dem, der hører Guds ord og handler efter det.«