Onsdag i 25. alm. uge I

22/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Onsdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener:


Læsning Ezra 9,5-9

Ved aftenofferets tid rejste jeg mig fra min bodsøvelse i mine flængede klæder og kappe; jeg faldt på knæ og bredte mine hænder ud mod Herren min Gud og sagde: »Min Gud! Fuld af skam og skændsel løfter jeg mit ansigt mod dig, min Gud, for vore synder er vokset os over hovedet, og vor skyld når til himlen. Lige siden vore fædres tid har vor skyld været stor, og på grund af vore synder er vi, vores konger og vores præster, blevet overgivet til andre landes konger, til sværd, fangenskab, udplyndring og skam, og sådan er det den dag i dag. Men nu har vi et kort stykke tid haft den nåde fra Herren vor Gud, at han har ladet nogle få af os overleve og ladet os slå teltpløkken i på sit hellige sted, så vor Gud har givet vores øjne lys og givet os en smule livskraft i vores trældom. Selv om vi er trælle, har vor Gud ikke svigtet os i vores trældom, men har skaffet os velvilje hos perserkongerne, så vi fik kræfter til at genopbygge vor Guds hus og genrejse dets ruiner, så vi fik et gærde i Juda og Jerusalem.

Vekselsang Tob 13,1b-2.3-4a.4bcde.5.6

R. Lovet være Gud, som lever i evighed.

Gud straffer,
og han forbarmer sig.
Han fører ned i dødsriget, dybt under jorden,
og han fører op fra den store tilintetgørelse.
Intet kan undslippe hans hånd.

Tak ham, israelitter, mens folkene hører på,
for han har spredt jer blandt dem
og dér vist jer sin storhed.

Ophøj ham, mens alle levende hører på,
for han er vor Herre,
han er vor Gud, og han er vor fader;
han er Gud i al evighed.

Se nu, hvad han har gjort for jer,
og tak ham med høj røst,
pris retfærdighedens Herre,
og ophøj evighedens konge!

I det land, hvor jeg lever i fangenskab,
takker jeg ham,
jeg forkynder hans magt og storhed
for et folk af syndere.

Vend om, I syndere,
gør, hvad der er retfærdigt i hans øjne!
Måske vil han så vide af jer
og vise jer barmhjertighed.

Akklamation til Evangeliet Mark 1,15

Halleluja!
Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!

Evangelium Luk 9,1-6

På den tid kaldte Jesus de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, og han sagde til dem: »Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Når I kommer ind i et hus, så bliv boende dér, og rejs videre derfra. Men vil de ikke tage imod jer, så forlad den by og ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.« Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt.