Torsdag i 25. alm. uge I

23/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener: Pius de Pietrelcina, præst, (Padre Pio) († 1968) (m)


Læsning Hagg 1,1-8

I Kong Dareios’ andet regeringsår, på den første dag i den sjette måned, kom Herrens ord ved profeten Haggaj til Judas statholder Zerubbabel, Shealtiels søn, og til ypperstepræsten Josva, Josadaks søn. Dette siger Hærskarers Herre: Dette folk siger: Tiden er ikke inde til at bygge Herrens hus.

Herrens ord kom ved profeten Haggaj:
Er det tiden til,
at I selv bor under tag i jeres huse,
når dette hus ligger i ruiner?
Derfor siger Hærskarers Herre:
Læg mærke til, hvordan det går jer:
I sår meget, men høster kun lidt,
I spiser, men bliver ikke mætte,
I drikker, men bliver ikke berusede,
I klæder jer, men får ikke varmen;
daglejerens løn
går i en hullet pung.
Dette siger Hærskarers Herre:
Læg mærke til, hvordan det går jer!
Gå op i bjergene,
hent træ, og byg huset,
så vil jeg glæde mig over det
og vise min herlighed, siger Herren.

Vekselsang Sl 149,1-2.3-4.5-6a & 9b

R. Herren glæder sig over sit folk.

Eller:

Halleluja!

Syng en ny sang for Herren,
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber,
Zions sønner skal juble over deres konge.

I dans skal de lovprise hans navn,
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk
og smykker de ydmyge med frelse.

De fromme fryder sig i herlighed,
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud,
til herlighed for alle hans fromme.

Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

Halleluja!
Jeg er vejen og sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Evangelium Luk 9,7-9

På den tid hørte Landsfyrsten Herodes om alt det, som skete, og han vidste ikke, hvad han skulle tro, for nogle sagde, at Johannes var stået op fra de døde, andre, at Elias havde vist sig, og andre igen, at en af de gamle profeter var opstået. Men Herodes sagde: »Johannes har jeg ladet halshugge. Hvem er så han, som jeg hører sådanne ting om?« Og han ville gerne møde ham.