Fredag i 25. alm. uge I

24/09/2021 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække B
Hverdagstekstrække I


Fredag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener:


Læsning Hagg 1,15b-2,9

I Kong Dareios’ andet regeringsår, på den enogtyvende dag i den syvende måned, kom Herrens ord ved profeten Haggaj: Sig til Judas statholder Zerubbabel, Shealtiels søn, til ypperstepræsten Josva, Josadaks søn, og til dem, der er tilbage af folket:

Er der nogen af jer, der er tilbage,
som har set dette hus
i dets tidligere herlighed?
Hvordan er det,
som I nu ser?
Ser det ikke ud
af ingenting?
Men fat mod, Zerubbabel!
siger Herren.
Fat mod, ypperstepræst,
Josva, Josadaks søn!
Fat mod, landets folk!
siger Herren.
Gå i gang, for jeg er med jer,
siger Hærskarers Herre.
Det var den pagt, jeg sluttede med jer,
da I drog ud af Egypten,
og min ånd bliver hos jer.
Frygt ikke!

Dette siger Hærskarers Herre:

Det varer kun kort tid,
så vil jeg få himlen og jorden til at skælve,
havet og det tørre land.
Jeg vil få alle folkene til at skælve,
så de kommer med deres skatte;
jeg fylder dette hus med herlighed,
siger Hærskarers Herre.
Mit er sølvet, og mit er guldet,
siger Hærskarers Herre.
Husets kommende herlighed
bliver større end den tidligere,
siger Hærskarers Herre.
På dette sted giver jeg fred,
siger Hærskarers Herre.

Vekselsang Sl 43,1.2.3.4

R. Vent på Gud,
for jeg skal takke ham på ny.

Skaf mig ret, Gud,
før min sag mod troløse mennesker,
red mig fra bedragerne,
fra dem, der øver uret!

For du, Gud, er mit værn,
hvorfor har du forstødt mig?
Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring
plaget af fjenden?

Send dit lys og din sandhed,
de skal lede mig,
bringe mig til dit hellige bjerg
og til din bolig.

Så kan jeg komme til Guds alter,
til Gud, min glæde og min fryd,
og takke dig med citerspil,
Gud, min Gud.

Akklamation til Evangeliet Mark 10,45

Halleluja!
Menneskesønnen er kommet for selv at tjene
og give sit liv som løsesum for mange.

Evangelium Luk 9,18-22

Det skete, da Jesus havde trukket sig tilbage for at bede, og disciplene var sammen med ham, at han spurgte dem: »Hvem siger skarerne, at jeg er?« De svarede: »Johannes Døber, men andre siger Elias, og andre igen, at en af de gamle profeter er opstået.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Peter svarede: »Guds salvede.«

Han forbød dem strengt at sige dette til nogen og sagde: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.«