Lørdag i 25. alm. uge I

28/09/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Lørdag i 25. alm. uge (I Ps)
Helgener: Venceslaus, martyr († 929)
————-Laurentius Ruiz og lidelsesfæller, martyrer († omkr. 1635)
————-(Lioba, abbedisse († 780) kan fejres)


Læsning Zak 2,5-9. 10-11a

Jeg løftede øjnene, og jeg så en mand med en målesnor i hånden. Da jeg spurgte: »Hvor skal du hen?« svarede han: »Hen at måle Jerusalem for at se, hvor bred og lang den er.«  Den engel, der talte med mig, trådte frem, og en anden engel gik ham i møde  og sagde til ham: »Løb hen og sig til den unge mand dér:

Jerusalem skal ligge som åbent land,
så rig på mennesker og kvæg skal den være.
Jeg selv, siger Herren,
vil være en mur af ild omkring den
og vise min herlighed i den.«

“Du skal juble og glæde dig, Zions datter,
for nu kommer jeg
og tager bolig hos dig,
siger Herren.
På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig.”

Vekselsang Jer 31,10.11-12ab.13

R. Herren vogter os som hyrden sin hjord.

Hør Herrens ord, I folkeslag,
forkynd på de fjerne øer, og sig:
Han, som spredte Israel, samler dem,
han vogter dem som hyrden sin hjord.

For Herren har udfriet Jakob
og løskøbt ham fra hans overmand.
Jublende kommer de til Zions bjerg,
de stråler af glæde over Herrens gode gaver.

Da skal jomfruer danse af glæde,
unge og gamle skal juble.
Jeg vender deres sorg til fryd,
jeg trøster og glæder dem, der klager.

Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10

Halleluja!
Vor Frelser Jesus Kristus tilintetgjorde døden
og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.

Evangelium Luk 9,43b-45

Mens alle undrede sig over alt det, Jesus gjorde, sagde han til sine disciple: »Læg jer disse ord på sinde: Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder.« Men de forstod ikke, hvad han sagde; det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det, og de var bange for at spørge ham om dette ord.